Politica De Confidențialitate

 • Protecția Datelor cu Caracter Personal


 • Asacomnet S.R.L., având sediul social in Cluj Napoca tatra 8 ap 14  județul Cluj, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr J12/1298/2010., având CUI 27276203 , este operator de date cu caracter personal.
 • Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către direect.ro numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR).
 • Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:
 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

 • Asacomnet S.R.L., prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor de vanzare cu clienții; contracte de donatie incheiate cu donatori in cazul in care actioneaza in calitate de partener al unor societati comerciale/persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ intr-o campanie de strangere fonduri; în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai sus și în alte situații în temeiul consimțământului clienților.
 • Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.direect.ro ; informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția si starea comenzilor; activități comerciale; de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor; desfasurare actiuni intreprinse in scopul strangerii de fonduri prin donatii directe efectuate pe site-ul www.direect.ro  si informarea utilizatorilor despre aceste actiuni.
 • In cazul evaluarii produselor si serviciilor oferite/ publicarii recenziilor, ultilizatorul conectat la propriul cont va acorda rating produselor achizitionate si va publica recenzii semnate cu numele si prenumele acestuia. Aceste date de identificare au ca scop validarea recenziei, confirmarea faptului ca aceasta provine de la un utilizator care a achizitionat de la Operator produsele respective, le-a utilizat si este in masura sa ofere un feedback. In acest scop nu vor fi prelucrate date cu caracter personal suplimentare, cum ar fi dar fara a se limita la: date sau informatii cu caracter personal ale utilizatorului (altele decat cele necesare conectarii la cont); date ale oricarei terte persoane: nume, numere de telefon, adrese de e-mail, adresa de livrare sau de domiciliu, date ale contului sau cardului bancar, precum si orice informatii care ar putea duce la un furt de identitate.
 • De asemenea, nu vor fi prelucrate date si informatii referitoare la persoane sau grupuri/comunitati definit(e) de gen, varsta, rasa, etnie, nationalitate, cetatenie, credinte religioase, orientare sexuala, nivel de educatie, categorie sociala, afectiuni medicale sau caracteristici fizice.
 • Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal și a Notei de Informare ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:
 • - dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
 • - dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,
 • - dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,
 • - dreptul la restricționarea prelucrării,
 • - dreptul la portabilitatea datelor,
 • - dreptul la opoziție și
 • - de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,
 • - dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.
 • Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Asacomnet S.R.L., Cluj Napoca, tatra nr 8 ap 14, județul Cluj, în atenția responsabilului cu protecția datelor – sau la adresa de email: dpo@direect.ro .
 • În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugam sa țineți cont ca, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.
 • De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.
 • În acest sens, direect.ro va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de Retenție a Datelor care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, direect.ro se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.
 • direect.ro poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, de servicii bancare, operatori de telefonie mobila, entitati juridice private non-profit colaboratoare; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, campanii de foundraising; parteneri ai direect.ro Romania ce actioneaza in limitele si scopurile stabilite de direect.ro, conform conditiilor din prezenta Politica.
 • Politica de utilizare Cookie-uri
 • 1. Politica de utilizare cookies valabila incepand cu data 21.05.2019 Aceasta politica se refera la cookies si paginile web operate de ASACOMNET S.R.L. sediul social intatra nr 8 ap 14, Voluntari, Judetul Cluj, Romania, la care se va face in continuare referire sub forma „direect.ro”, „noi”, „a noastra”.
 • 2. Ce este un cookie? Un cookie este un fisier text de mici dimensiuni, format in general din identificatori, nume ale website-urilor litere si numere, caruia utilizatorul, cand navigheaza pe pagina web prin intermediul unui browser web (ex: Internet Explorer, Chrome, etc.), ii poate permite sau nu instalarea prin stocare pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente folosite de acesta. Fisierul cookie este “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard disk-ul utilizatorului).
 • 3. La ce sunt folosite cookies? Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea catre acesta a unui continut adaptat preferintelor sale. Cookies asigura utilizatoriului o experienta placuta de navigare si sustin eforturile direect.ro pentru a oferi servicii confortabile utilizatorului, cum ar fi: preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. Cookies sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem modul in care un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului acestora.
 • 4. Ce tipuri de cookies folosim? Folosim doua tipuri de cookies:
 • de sesiune - fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la inchiderea sesiunii de navigare sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web) persistente - fisiere care raman in terminalul utilizatorului pe o perioada definita de parametrii acelui cookie sau pana sunt sterse manual de utilizator.
 • 5. Cum sunt folosite cookies de catre acest site? O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookies:
 • Cookie-uri de performanta a site-ului; Cookie-uri de analiza a vizitatorilor; Cookie-uri de inregistrare; Cookie-uri pentru publicitate; Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate. Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii. Oferte adaptate intereselor utilizatorilor; Retinerea detaliilor de autentificare (utilizator si parola); Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii safe search); Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site; Furnizarea de publicitate relevanta pentru utilizator; Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceasta analiza a utilizarii lor pentru a imbunatati continutul acestora in beneficiul utilizatorului. Cookies care, din punct de vedere tehnic, nu sunt obligatorii a fi stocate pe terminalul utilizatorului, vor fi folosite doar daca utilizatorul isi exprima consimtamantul expres si neechivoc in legatura cu acestea, prin bifarea categoriilor prezentate.
 • Utilizatorul isi poate retrage consimtamantul in orice moment prin modificarea setarilor aferente browser-ului utilizat. Detalii privind modificarea setarilor browserelor puteti gasi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor , in Sectiunea ”Setari”, prezentate mai jos:
 • Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Microsoft Internet Explorer Opera Apple Safari
 •  6. Ce date contin cookies?
 • In cele mai multe cazuri, cookies nu identifica in mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care acestia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate intr-un mod care nu permite accesul neautorizat al tertilor.
 • 7. Retentia si stergerea cookies
 • In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului in mod implicit. Aceste setari pot fi modificate de catre utilizator astfel incat administrarea automata a cookies sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand cookies sunt trimise catre terminalul sau.
 • 8. Actualizari are politicii de cookies
 • direect.ro poate actualiza prezenta politica de cookies pentru a reflecta schimbari ale diverselor cookies folosite in scop operational, juridic sau de reglementare. Va rugam sa cititi regulat politica de cookies pentru a va asigura ca sunteti informat corespunzator cu privire la modul in care utilizam cookies. Data prezentei politici este actualizata in antetul acestei sectiuni.
 • 9. Linkuri utile 
 • Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri: Microsoft Cookies guide All About Cookies